Skriv ut

Bilder

Detta reglemente krävs av världen. Sprid det därför gärna över torgen, gatorna och i mammons allehanda tempel. Skicka vidare, om lust så finnes, bilder av var reglementet äntligt pryder gatubilden, till bilder@reglementet.org. Uppge gärna spridningarnas lokus.

Reglementet Om reglementet