Att sprida reglementet

Må reglementet penetrera det kollektiva medvetandet och invadera det offentliga rummet. Skriv ut och sätt upp hela, eller de paragrafer du uppfattar som mest akuta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15